Comunicat de presă: “A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranţă, Ambiţie!”

Distribuie articolul

SC UNIC SPORTS SRL, în parteneriat cu

ASOCIAŢIA „PATRONATUL JUDEŢEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SUCEAVA”; PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII; ASOCIAŢIA PATRONILOR ŞI MESERIAŞILOR; ASOCIAŢIA GENERALĂ A PROFESIONIŞTILOR ÎN VÂNZĂRI

anunţă demararea proiectului “A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranţă, Ambiţie!”

Proiectul ”A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranţă, Ambiţie!” are ca scop creşterea ocupării în regiunea CENTRU, NORD EST, NORD VEST şi SUD EST prin stimularea participării pe piața muncii a persoanelor cu potenţial antreprenorial şi crearea unui program regional integrat de încurajare şi sprijin tehnico-financiar pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de noi întreprinderi în mediul urban.

Prin acest proiect ne propunem să susţinem şi să creăm premisele dezvoltării sustenabile şi durabile ale antreprenoriatului în regiunile CENTRU,NORD EST,NORD VEST,SUD EST prin:

– formarea a 630 de persoane (competenţe antreprenoriale)

– sprijinirea înfiinţării a 76 de afaceri

– crearea a 152 de locuri de muncă

– demersuri de promovare a antreprenoriatului, implicare a actorilor importanţi în crearea unui mediu de afaceri propice dezvoltării afacerilor în regiune, asistenţă şi consiliere în implementarea planurilor de afaceri, monitorizare permanentă şi susţinere financiară.

– sprijin financiar de maxim 178.120 lei pentru 76 de afaceri

În cadrul proiectului există două categorii de beneficiari:

 1. a) grupul ţintă al proiectului este format din 630 persoane: persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 • intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 • își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile CENTRU,N-E,N-V,S-E;
 • au vârsta de minimum 18 ani;
 • posedă cetăţenia română;
 • fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul încrierii în grupul țintă;

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlul proiectului ” A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie”

Contract: POCU/89/3/7/107667

 • demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale

în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care

dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului, sau demonstrează capacitatea tehnică

și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul

în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului, sau demonstrează cunoștințele de

specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de

specialitate în cadrul unor instituții de învățamânt superior din străinătate, ori prin alte documente

ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea

vizată în cadrul proiectului.

 

b) grup ţintă persoane peste 18 ani care doresc sa inițieze o activitate independentă – persoane care nu au

participat la cursurile de formare antreprenorială, dar fac parte din grupul ţintă eligibil al proiectului

menţionat la punctul a

 • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 20.800.687,59 lei;
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 17.594.302,18 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.104.876,86 lei;
 • Valoarea cofinanţării: 101.508,55 lei

Evenimentele vor avea loc în Brăila, în data de 16.02.2018, ora 11.00, la Royal Ballroom Events (Bulevardul Independenței 282) și la Galați, în data de 16.02.2018, ora 14.30, la Parcul de Tehnologia Informației (Strada Portului nr. 23).

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

CRIȘAN IOANA MARIA – Manager proiect

BERŢIA SABINA – Responsabil grup ţintă

Tîrgu Mureş, str. Stelelor, nr 6/6

tel. 0747133135; 0747133136

fax: 0365882004

www.unicsports.ro

e-mail: diaspora.acasa@unicsports.ro


Distribuie articolul

You May Also Like