Ce cuprinde pachetul de servicii asigurat de medicul de familie persoanelor vârstnice

Distribuie articolul

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Galați, Ciprian Groza, prin directorul de Relații Contractuale al CASG, Adrian Neacșu, a transmis prefecturii Galați, detalii amănunțite despre pachetele de servicii medicale de care beneficiază persoanele vârstnice în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, pentru început, persoanele vârstnice, care apelează la sistemul medical, trebuie să cunoască ce cuprinde pachetul de servicii asigurat in rețeaua medicilor de familie.

Pentru consultații/servicii medicale efectuate la cabinetul medicului de familie pacienții dipun de:

  • consultații pentru afecțiuni, acute, subacute și cronice în urma cărora pacientul poate beneficia de:

– rețetă compensată,

– recomandare de îngrijiri medicale la domiciliu și dispozitive medicale (pentru stomii și

incontinență urinară),

– bilete de trimitere pentru investrigații paraclinice,

– servicii clinice din ambulatoriu,

– internare în spital și recuperare medicală (BFT).

  • consultaţii preventive de depistare precoce a unor afecţiuni cronice pentru persoane cu vârsta de peste 60 de ani.

Se decontează maxim două consultaţii/asigurat, anual.

 servicii medicale în limita dotării cabinetului medical și al competenței medicului de familie

(ex:spirometrie, EKG, ecografie abdominală, tratamente intravenoase, spălături gastrice, Testul Frax, Tratamentul chirurgical al panariţiului, abcesului, furunculului, leziunilor cutanate, pansamente/suprimat fire…),

lista completă a serviciilor este la pct.1.4.2 din Anexa 1, lit.B la Ord.MS/CNAS nr.1857/441/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a HG nr.521/2023

Pacienții în cauză pot beneficia și de consultații la domiciliu. Acestea se acordă :

– pacienților nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau

invaliditate temporară,

– asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut/subacut ce nu permite deplasarea la cabinet

Totodată, în pachetul acordat prin medicina de familie sunt și câteva activități de suport, cum ar fi:

– certificat medical constatator al decesului, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală,

– eliberarea documentelor medicale, potrivit domeniului de competenţă, necesare pentru evaluarea şi reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap, precum şi în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire.


Distribuie articolul

You May Also Like