Amplu proiect de investiții lansat în N județului, pentru protejarea Tecuciului împotriva inundațiilor

Distribuie articolul

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, săptămâna aceasta, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Astfel, legea vizează crearea cadrului legal necesar pentru executarea de lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura sistemului naţional de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi la instalaţiile aferente, inclusiv malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cu obligaţia aducerii la starea iniţială a investiţiilor executate de terţi în baza unor protocoale/contracte de colaborare.

În aceste condiții, proiectul recent al Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad, lansat pentru protejarea municipiului Tecuci împotriva inundațiilor, are șanse să intre rapid în realizare.

Contractul de finanţare europeană pentru proiectul „Reducerea Riscului la Inundaţii a Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi”, a fost semnat de către Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, luna trecută.

Proiectul se realizează prin programul major POIM – Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 – Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră care vizează promovarea acţiunilor orientate spre prevenirea principalelor riscuri accentuate de manifestările schimbărilor climatice, îndeosebi inundaţii şi eroziune costieră, în vederea evitării pagubelor economice şi pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a conformării cu cerinţele directivelor din sector.

Lucrările constructive proiectui au fost structurate în patru obiecte de investitie, respectiv:

  • Obiectul 1 – Acumulare nepermanentă Tecucel-Volum=2,76 mil.mc, ce include următoarele lucrări: Lucrări de decopertare; Lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare; Umpluturi corp baraj şi dig; Lucrări de compactare; Lucrări de înierbare; Lucrări de betonare; Lucrări de realizare prism drenant din balast; Aparate de măsură şi control.
  • Obiectul 2 – Regularizare albie-lucrări de calibrare şi decolmatare pe o lungime de 5.700,00 metri, ce include următoarele lucrări: Lucrări de recalibrare; Lucrări de decolmatare.
  • Obiectul 3 – Reabilitare şi reechipare staţii de pompare SP1 şi SP2 – buc.=2, ce include următoarele lucrări: Lucrări de reparaţii la clădirile staţiilor de pompare; Lucrări de reparaţii la cuve pompe; Lucrări de demolare la clădirile staţiilor de pompare; Înlocuirea/modernizare agregate pompare şi instalaţii electrice.
  • Obiectul 4 – Plantare cordoane forestiere pe o lungime de 3.363,00 m – Pârâu Rîpa Roşie pe o lungime de 1964 metri respectiv pârâu Tecucelu Sec pe o lungime de 1399 metri.

Investiția, în valoare de peste 200 de milioane de lei, este prevăzută a se finaliza la sfârșitul acestui an, conform datei specificate în contractul de finanțare.


Distribuie articolul

You May Also Like