Amenzi date de Inspecţia Muncii în șantiere

Distribuie articolul

În luna aprilie Inspecția Muncii a desfășurat Campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, precum şi prevederile legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activităţi din domeniile: „construcţii clădiri” – cod CAEN 41,”lucrări de geniu civil” – cod CAEN 42,”lucrări speciale de construcţii” – cod CAEN 43.

Astfel, în domeniul relații de muncă, în urma celor 22 de controale efectuate, inspectorii au găsit 16 persoane care prestau muncă nedeclarată, iar cele 5 amenzi aplicate au fost în valoare de 320.000 de lei.

Pe lângă acestea, au mai fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale din care o amendă de 1.500 de lei și 14 avertismente pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă și a altor prevederi legale.

În domeniul securității și sănătății de muncă au fost făcute 22 de controale și au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale din care 18 avertismente și 11 amenzi în valoare totală de 60.500 de lei.

Cele mai frecvente deficiențe în acest domeniu sunt schelele neconforme, un exemplar al planului propriu de securitate şi sănătate în muncă nu se găsea pe şantierul verificat, lipsa instruirii la intrarea pe şantier, primirea la lucru, inclusiv pentru lucru la înălţime, a lucrătorilor fără ca acestora să le fi fost asigurată supravegherea medicală pentru a se stabili dacă aceştia corespund sarcinii de muncă primite, desfăşurarea activităţii în prezenţa unor goluri neprotejate, lucrătorii nu au echipamentul individual de protecţie sau de multe ori nu îl folosesc și utilizarea unui echipament de muncă ce nu era verificat de ISCIR.


Distribuie articolul

You May Also Like