Ambulanțierii din Galați, protestează la București

Distribuie articolul

25 de angajați ai Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Galați s-au alăturat colegilor din țară, care pichetează astăzi sediile ministerelor Muncii, Sănătății și Finanțelor. Protestele din Capitală vin ca urmare a eșuării negocierilor cu Guvernul, de săptămâna trecută. În cazul în care guvernanții nu revin la sentimente mai bune, sindicaliștii din serviciile de ambulanță sunt deciși să radicalizeze protestele. Ce revendicări au:

Revendicările FNSAR:

  1. Stoparea diminuării veniturilor lunare a personalului din sistemul sanitar, respectiv din serviciile de ambulanţă, începând cu 01 ianuarie 2018 în urma aplicării Regulamentului de sporuri conform proiectului elaborat de Ministerul Sănătăţii în baza prevederilor Legii 153/2017.

 

Situaţii care duc la scăderea veniturilor lunare începând cu 01 ianuarie 2018:

– pierderea tichetelor de masă începând cu 01 ianuarie 2018 până la 01 decembrie 2018 (11 luni), pierdere care reiese din art. 18 alin. (1) coroborat cu art. 38 alin. (2) litera d) din Legea nr. 153/2017;

– pierderea totală, sau reducerea considerabilă a procentelor de sporuri pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase prin faptul că, în art. 25 alin. (1)  din Legea nr. 153/2017 în suma sporurilor se introduce sporul de gardă, sporul de sâmbăta-duminica şi sărbători legale, alte sporuri şi indemnizaţii, prime, etc., conform proiectului Regulamentului de sporuri,  fapt care duce la scăderea salariilor lunare, deşi salariile de bază cresc conform grilelor din lege.

– scăderea salariului de bază a managerului general începând cu 01 ianuarie 2018, comparativ cu salariul de bază al unui medic primar din subordine.

– discriminarea personalului sanitar auxiliar şi alt personal angajat în unităţile sanitare faţă de personalul medico-sanitar (medici şi asistenţi medicali) în baza prevederilor din Legea 153/2017 art. 38, alin. (3), litera b, care prevede majorarea salariului de bază începând cu 01 martie 2018 la nivelul grilei pentru anul 2022.

– eliminarea personalului care ocupă funcţii în Comitetul Director, TESA şi muncitori din serviciile de ambulanţă/unităţi sanitare din proiectul elaborat de Ministerul Sănătăţii a Hotărârii de Guvern pentru Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în Anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 precum şi condiţiile de acordare a acestuia, personal care este cuprins în proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „ADMINISTRAŢIE” din administraţia publică locală, elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, deşi personalul din funcţiile de conducere, TESA şi muncitori din serviciile de ambulanţă nu face parte din administraţia publică locală, şi nu sunt funcţionari publici, sau personal contractual.

– pierderea sporului de 50% pentru condiţii deosebite a personalului TESA şi muncitori din serviciile de ambulanţă, spor care a fost acordat din 2007 şi până în prezent având în vedere specificul deosebit al serviciilor de ambulanţă şi condiţiile de muncă.

 

Măsuri:

Solicităm în regim de urgenţă modificarea şi completarea Legii 153/2017, cât şi a Regulamentului de sporuri conform propunerilor FNSAR, propuneri care au fost înaintate ministerelor responsabile şi premierului României.

  1. Situaţia şi starea parcului de ambulanţe din Serviciile Publice de Ambulanţă.

Situaţiile care au dus la starea actuală a parcului de ambulanţe:

– lipsa de continuitate în achiziţia anuală de suplimentare şi înlocuire a ambulanţelor, program  demarat în 2007;

– întreruperea achiziţiilor de ambulanţe în semestrul I/2015 privind achiziţia a  ultimului lot de 300 de ambulanţe  din contractul cadru multi-anual care  a expirat în 30 iunie 2015.

– bâlbâiala şi incapacitatea ministerelor responsabile (Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne/IGSU) de a încheia un nou Contract – Cadru pe 4 ani în achiziţionarea a unui număr de 4.000 ambulanţe pentru Serviciile Publice de Ambulanţă şi SMURD, proiect – cadru demarat în luna august 2015, şi până în prezent nu a fost posibilă încheierea procedurilor de achiziţie.

Măsuri:  se solicită urgentarea incheierii Contractului – cadru multi-anual de către ministerele responsabile, şi alocarea de buget pentru anul 2018 în vederea urgentării achiziţiei de ambulanţe anual conform necesarului stabilit.

  1. Deficitul de personal în Serviciile Publice de Ambulanţă.

Situaţiile care au dus la creşterea deficitului de personal:

– imposibilitatea de a atinge necesarul de personal conform prevederilor normativului de personal în vigoare O.M.S. 1778/2007 din motivul subfinanţări serviciilor de ambulanţă;

– măsurile bugetar-fiscale impuse de guvernele anilor 2009-2012 de blocare de posturi, perioadă în care  s-au tăiat de la Serviciile Publice de Ambulanţă aproximativ 3.000 de posturi;

– refuzul guvernelor din perioada 2013-2017 de a suplimenta cu posturi suplimentare a ştatelor de funcţii din serviciile de ambulanţă, în ciuda promisiunilor şi a proiectelor înaintate;

Măsuri: se solicită suplimentarea de posturi la nivelul normativului de personal în vigoare şi asigurarea bugetului necesar.

Distribuie articolul

You May Also Like