Alte șapte comune gălățene beneficiază de servicii sanitar-veterinare directe, de luna viitoare

Distribuie articolul

Potrivit Direcției Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Galați în urma concursului public de oferte se vor repartiza contractele de concesiune de servicii câștigate pentru CSV Baneasa, CSV Buciumeni, CSV Cuza Voda, CSV Piscu, CSV Priponesti, CSV Smardan, CSV Suceveni

DSVSAG anunță că s-a finalizat procesul de atribuire a contractelor de concesiuni de servicii sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor, si ecvideelor, precum si in alte programe nationale, respectiv servicii sanitar-veterinare prevazute la art. 15 alin (2) si (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contractele de concesiune de servicii prevazute la art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea 2L5/2004, cu modificarile și completările ulterioare sunt pentru urmatoarele Circumscriptii sanitar – veterinare (C.S.V.):

Lot nr. 1-CSV Baneasa,

Lot nr.2 – CSV Buciumeni,

Lot nr.3 – CSV Cuza Voda,

Lot nr. 4 – CSV Piscu,

Lot nr. 5 – CSV Priponesti,

Lot nr. 6 – CSV Smirdan,

Lot nr. 7 – CsV Suceveni, Cod CPV : 85200000-1 , prin procedura proprie a D.S.V.S.A. Galati nr. PS-CAl-26/27.07.2022, intocmita in conformitate cu prevederile 0rdinului Presedintele A.N.S.V.S.A. nr 48/202L.


Distribuie articolul

You May Also Like