Agricultura și biotehnologiile – sectoare de specializare inteligentă cu potențial nevalorificat, încă, la nivel local

Distribuie articolul

Nou conturata Strategie Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est arată că, la nivelul județului Galați, din cele șase domenii prioritare care se pot dezvolta în regiune și pentru care se pot defini nișe de specializare inteligentă, două dintre acestea, sectorul Agro-alimentar și biotehnologii precum și Acvacultura și pescuitul au un potențial de creștere semnificativ, dar puțin valorificat, în actualele condiții internaționale.

De altfel, județul Galați este cunoscut cu o economie industrial – agrară, potrivit platformei invest-in-galati.ro. Industria și serviciile sunt concentrate mai ales în centrele urbane, în timp ce în zona rurală sunt practicate mai ales activitățile agricole. Statistica referitoare la numărul de comercianți existenți în mediul urban al județului Galați arată o concentrare semnificativă a acestora în municipiul reședință de județ, Galați, unde se regăsesc peste 86% dintre aceștia. Celălalt municipiu, Tecuci, grupează doar 11% din comercianți, în timp ce orașele Berești și Târgu-Bujor dețin procente semnificativ mai scăzute – 0,4% și respectiv 1,5%.

Pentru activitățile din agricultură, județul Galați dispune de 358.456 ha, din care 289.800 ha arabil, 42.771 ha pășuni, 548 ha fânețe, 23.050 ha vii și pepiniere viticole și 2.287 ha livezi și pepiniere pomicole. Județul mai dispune de 44.881 ha păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, 13.047 ha luciu de ape și bălți precum și 30.278 ha alte suprafețe. Astfel, agricultura dispune de o serie de resurse naturale, care valorificate corespunzător, pot juca un rol important în dezvoltarea economico-socială a județului Galați.

În acest context, agricultura este de asemenea, un sector foarte important pentru economia regională: circa 40% din populaţia ocupată lucrează în acest sector, care contribuie cu 16% la PIB-ul regional. Terenurile cultivate reprezintă potențial de dezvoltare în viitor. Putem vorbi astfel de legumicultorii din bazinul Tecuci, și în special de comuna-solar Matca, cu cetățenii ei recunoscuți în toată țara și chiar în Europa, despre legumicultorii din bazinul Galați (zona Bădălan și comuna Vânători) și despre exploatațiile agricole, care de ani buni obțin rezultate deosebite atât în producția vegetală, cât mai ales în cea zootehnică.


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns