Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară și-a prezentat un prim bilanț de activitate din acest an

Distribuie articolul

În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților în 2.301 unități administrativ-teritoriale (UAT), pe o suprafață de peste 6,2 milioane de hectare. Pentru cetățeni, lucrările de cadastru sunt gratuite.

Lucrările de înregistrare sunt realizate atât la nivelul întregii localități (în 571 de UAT-uri), cât și pe sectoare cadastrale.

Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene nerambursabile, dar și din bugetele primăriilor.

În anul 2024, ANCPI, instituție publică în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a finalizat cadastrarea integrală a 14 comune.

La nivelul județului Galați s-a finalizat doar pentru comuna Frumușița. Suprafața aferentă cărților funciare deschise (11.039) este de 10.843,6033 hectare.

Potrivit documentelor prezentate public, la 30.04.2024 erau finalizate lucrări cadastrale la nivel național în 123 de UAT-uri. Pentru județul Galați lucrările cadastrale erau terminate în comunele Băleni, Matca, Valea Mărului și Vârlezi.

PNCCF are ca scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul primăriilor.

––––––––––

* Prin activitatea de cadastru se realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor (apartamente, terenuri, case) în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale.


Distribuie articolul

You May Also Like