Universitatea ”Dunărea de Jos” a trecut cu brio de analiza ARACIS

Distribuie articolul

 În urma vizitei de evaluare externă a calității din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a acordat calificativul „grad ridicat de încredere”.

ARACIS a concluzionat că universitatea noastră are o organizare coerentă, un sistem adecvat de administrare și conducere, o bază materială corespunzătoare standardelor pentru a-și realiza misiunea și obiectivele asumate. De asemenea, universitatea oferă o varietate mare de programe de studii pentru licență, masterat și doctorat, pentru învățământul cu frecvență, frecvență redusă și la distanță, spectrul programelor de studii fiind larg.

La acordarea calificativului a contribuit și accentul pus de universitate pe componenta de internaționalizare prin numărul mare de acorduri Erasmus și parteneriatele numeroase semnate cu universități din toată lumea, precum și extinderea programelor educaționale la Cahul, Comrat, Taraclia, Chișinău și Enna.

Nu în ultimul rând a contat existența unei infrastructuri moderne, care asigură o derulare la standarde de calitate a proceselor de învățământ și a activităților conexe acestora.

Este al treilea calificativ „grad ridicat de încredere” obținut de universitatea noastră, sub coordonarea prorectorului conf. dr. ing. Ștefan Baltă, după cele din 2008 și 2013.


Distribuie articolul

You May Also Like