Sume forfetare pentru elevii navetiști

Distribuie articolul

Începând cu 1 februarie, elevii din anumite județe ale României ar putea beneficia de sume forfetare pentru transport, conform unei noi reglementări anunțate de Ministerul Educației. Această măsură vine ca soluție pentru județele în care nu sunt disponibile servicii publice de transport rutier județean.

Conform prevederilor legale, există două modalități de decontare a transportului pentru elevi:

  1. În județele cu serviciu public județean de transport, operatorii de transport eliberează abonamente gratuite elevilor și solicită decontul de la inspectoratele școlare.
  2. În județele fără mijloace de transport public adecvate, elevii vor primi o sumă forfetară stabilită prin hotărâre a Consiliilor Județene (CJ), cu avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).

Ministerul Educației a constatat că în 14 județe nu există servicii publice adecvate de transport rutier județean, motiv pentru care se vor aplica sumele forfetare. Pentru stabilirea valorii unitare în lei/km a sumei forfetare, ANRSC a propus modificarea Hotărârii de Guvern 810/2023. Valorile se vor baza pe o medie a tarifelor în județele cu contracte de delegare a gestiunii sau pe o valoare unitară medie națională în celelalte cazuri.

Prin adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 1.337/2023, se reglementează plata acestor sume forfetare către elevi, dar și modalitatea de aprobare a valorii unitare de către CJ. În plus, pentru operatorii de transport care au furnizat servicii de la începutul anului școlar până pe 1 februarie, inspectoratele școlare vor efectua plățile la nivelul valorii medii stabilite de ANRSC.

Consiliile Județene sunt responsabile să aprobe valorile unitare până pe 1 februarie. În viitor, pe măsură ce se vor încheia noi contracte, plata către operatorii de transport va fi posibilă în baza acestora. Până atunci, elevii vor primi sumele forfetare stabilite.


Distribuie articolul

You May Also Like