Și a fost Ziua mondială a oraşelor

Distribuie articolul

Ziua mondială a oraşelor a fost stabilită la 27 decembrie 2013, de către Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia A/RES/68/239, prin care aceasta „a decis ca ziua de 31 octombrie să fie sărbătorită, începând din 2014, drept Ziua mondială a oraşelor, invitând statele lumii, sistemul ONU, în special Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane (ONU-Habitat), organizaţiile internaţionale relevante, societatea civilă şi părţile interesate să observe şi să crească gradul de conştientizare a zilei”.

Impactul pandemiei de COVID-19 a remodelat viaţa urbană din întreaga lume. Comunităţile locale au jucat un rol cheie, contribuind la menţinerea în siguranţă a oamenilor şi a unor activităţi economice. Valoarea unei comunităţi cuprinde voluntariatul local şi oamenii care se organizează în propriile cartiere, dar şi mişcările sociale care contestă sărăcia, discriminarea sistemică şi rasismul. În aşezările neoficiale şi, în special, în mahalale, comunităţile îşi aduc o contribuţie semnificativă, în timp ce gospodăriile individuale din zonele urbane oferă un mediu propice pentru munca şi studiul de acasă.

Cel mai recent Raport ONU-Habitat privind oraşele lumii consolidează beneficiile oraşelor care implică toate părţile interesate, inclusiv comunităţile locale ce susţin dezvoltarea unor oraşe durabile. Secretarul General a identificat oraşele şi comunităţile ca fiind pe prima linie de răspuns în faţa provocării COVID-19. În comun, se pot promova cu adevărat oraşe durabile pentru toţi. Activităţile comunitare nu mai pot fi luate ca atare sau să fie subfinanţate. Factorii de decizie politică şi managerii urbani trebuie să angajeze comunităţile în mod sistematic şi strategic în planificarea, implementarea şi monitorizarea urbană pentru a crea împreună oraşele viitorului.

La 31 octombrie, anual, este sărbătorită Ziua mondială a oraşelor, cu scopul de a promova interesul comunităţii internaţionale în procesul urbanizării şi de a da un impuls cooperării între state în găsirea de noi oportunităţi şi în abordarea provocărilor ridicate de urbanizare, contribuind totodată la o dezvoltare urbană durabilă în întreaga lume, potrivit https://unhabitat.org.


Distribuie articolul

You May Also Like