Se intensifică controalele pentru depistarea muncii nedeclarate

Distribuie articolul

5500 de lei este valoarea amenzilor aplicate de inspectorii de muncă pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, în urma controalelor efectuate la agenții economici din județul Galați, în doar o săptămână (28 februarie – 3 martie).

Cu toate că, în urma celor 63 de controale efectuate în baza campaniei naționale a Inspecției Muncii pentru munca nedeclarată, nu a fost depistată în Galați nici o persoană prestând muncă ”la negru” sau ”blondă” (după caz), au fost dispus un număr total de 80 de măsuri pentru remedierea abaterilor constatate.
ITM Galați a precizat că au fost aplicate, cu ocazia controalelor efectuate, 31 de sancțiuni constând în amenzi și avertismente date agenților economici ”cu probleme”.

Un număr de șapte sancțiuni au fost aplicate pentru RM – nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și 24 de sancțiuni pentru SSM- securitate și sănătate în muncă.

”Numărul mare de sancțiuni aplicate (la nivelul întregii țări, ca urmare a campaniei naționale pentru depistarea muncii nedeclarate-n.a) ne îngrijorează și ne determină să intensificăm controalele în sectoarele cu incidență mare a acestui fenomen negativ pentru societate. Îmbunătățirea cooperării dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspecția Muncii reprezintă un obiectiv asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în contextul reformelor politicii fiscale, ca premisă pentru creșterea veniturilor fiscale și reducerea decalajului fiscal la TVA. Prin protocolul de cooperare încheiat între Inspectia Muncii și ANAF, au fost create premisele organizării unor activități pe coordonatele unor planuri comune de acțiune. Astfel, în contextul necesității utilizării judicioase a resurselor instituționale, acțiunile vor viza contribuabili selectați în baza unor criterii de risc, iar relevanța acestor criterii va fi testată în cadrul unor controale realizate la contribuabili selectați prin eșantionare. Astfel, câteva dintre activitățile ce urmează a fi desfășurate în baza planurilor comune de acțiune vor consta în: stabilirea unui eșantion de contribuabili reprezentativi din perspectiva riscului la conformare, pe baza analizelor de risc realizate asupra informațiilor/datelor disponibile, notificarea contribuabililor selectați cu privire la principalele obligații ce le revin pe linia utilizării forței de muncă și a consecințelor nerespectării acestora, urmată de demararea controalelor la nivel național la un eșantion reprezentativ de contribuabili dintre cei selectați și notificați”, a precizat 𝐃𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐞 𝐁𝐫𝐚𝐭𝐮, 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚t în cadrul Inspecției Muncii.


Distribuie articolul

You May Also Like