S-a lansat apelul de proiecte privind asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial

Distribuie articolul

Solicitanții eligibili sunt operatori economici- microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari, entități cu personalitate juridică înregistrate în România și care activează în conformitate cu legislația națională în domeniu, pe teritoriul României sau din statul membru a cărei naționalitate o dețin, și care își desfășoară activitatea pe teritoriul țării la momentul semnării contractului de finanțare, având cod CAEN de industrie pentru proiectul prezentat.

Bugetul total este echivalentul în lei a sumei de 62.000.000 euro, fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Pentru proiectele finanțate prin această măsură de investiții, finanțarea publică din fonduri europene prin bugetul PNRR este de maximum 65% din costurile eligibile, cu respectarea regulilor de ajutor de stat. Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi 2.000.000 euro pe proiect de investiții.

Principalul obiectiv urmărit pentru investițiile finanțabile în cadrul acestei măsuri este finalizarea de proiecte de eficiență energetică în industrie, conform schemei de ajutor de stat, prin care se vor realiza reducerea emisiilor directe și indirecte de GES cu 30%, în comparație cu emisiile ex ante, precum și reducerea intensității energetice.

Cheltuieli eligibile:

  • Instalații/ echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, pe baza auditului și bilanțului energetic (de exemplu: echipamente care alcătuiesc linii de producție, motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalații/ echipamente/ sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/ răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, convertoare de frecvență, baterii de condensatoare, sisteme integrate de management al consumului de energie și altele);
  • Construcții aferente procesului industrial numai în scopul funcționării corecte a instalațiilor/ echipamentelor.

Distribuie articolul

You May Also Like