Reducerea efectelor vremii nefavorabile se face (și) prin asigurări

Distribuie articolul

Având în vedere fenomenele hidrometeorologice nefavorabile produse în această perioadă și efectele dezastruoase înregistrate asupra culturilor din teritorii, Direcția Județeană pentru Agricultură Galați informează publicul interesat despre facilitățile oferite de submăsura 17.l,,Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”.

Submăsura l7.l se încadrează, măsura 17 ,,Gestionarea riscurilor” și contribuie la domeniul de intervenție DI 3B ,,Sprijinirea gestionării și prevenirii riscurilor la nivelul exploatațiilor”.

Submăsura se adresează fermierlor activi, persoane fizice cât și juridice, ce au încheiat cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscuri prevăzute de sub-măsură și care se angajează să plătească

valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract. Aceștia pot primi 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier.

Scopul acestei submăsuri constă în:

– încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă;

– stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare

Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare sunt:

a) Fenomene climatice nefavorabile, respectiv:

– seceta;

– arșița;

– inundațiile;

– grindina;

– înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară);

– ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată;

– furtuna, vijelia, uraganul sau tornada.

b) Infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevdăzute în HG nr.56312007, cu modificările și completările ulterioare.

c) Boli ale animalelor care nu fac obiectul despăgubirilor prin alte programe cu finanțare europeană sau națională :

– tuberculoza bovină;

– bruceloza bovină;

– bruceloza ovină și caprină (B. melitensis);

– boala veziculoasă a porcului;

– antraxul;

– pleuropneumonia contagioasă bovină;

– echinococoza


Distribuie articolul

You May Also Like