Primărescu Puchescu nu-i prea vrednicescu…

Distribuie articolul

 

 

Mult prea betonescu prin Gălățescu, acum mai nou se asfaltescu nu doar șoselescu ci și arborescu, trandafirescu și alte florescu.

Nici lucrărescu ce-s gătescu nu-s chiar ok-escu, babuțescu ce circulescu pe Domneascu și Brăilescu abia pot să-și țină echilibrescu să nu comitescu vreun flick fluf cu dublu tuluf.

Din năzbâtiilescu lui primărescu Puchescu, putescu să amintescu mult prea mult taxescu pentru parcarescu, noptescu ca hoțescu.

Cam desescu umblescu Puchescu la portofelescu lu’ gălățescu.

Acum, atăt putescu, atât făcescu…

Ne cam udescu aste zilescu și mulțescu gălățescu se gândescu cât le va veni la plătescu, apa meteorescu…

Ne-a mai hoțescu ceva paralescu pe impozitescu, zice el că din cauze de indexescu, dar de fapt ne prostescu pe fățulescu.

Cam manglescu primărescu Puchescu!

A ieșit cu mulțescu florescu pentru cele domnescu la ziua lu’ femeiescu, pentru a da binescu la imaginescu. Și electorescu feminescu va mergescu să pună chisoiulescu prin iuniescu sau când o da Domnescu.

Cam falsescu, primărescu Puchescu.

Cu firmescu de partidulescu, trebescu e ok-scu, toată lumescu câștigescu, nimenescu nu pierdescu iar parandărătescu e unde trebuiescu.

Frumusescu la malescu de lângă gârlescu…

Loculescu cincilescu la șomerescu. Drăguțescu, pentru un orășescu cam mortulescu.

Economescu- cancescu, trai- cam scumpescu, aer cam poluescu, drumulescu-cam aiurescu, gunoiescu-cam la vederescu, dar avem grijă de floricescu.

 Vine acuș primăvărescu, iară ploșnițescu, aricescu, șobolănescu, junglescu cu bălăriescu iar noi ședemescu tot cu primărescu Puchescu, cel puțin vrednicescu…


Distribuie articolul

You May Also Like