Peste opt milioane de lei amenzi pentru ”bătaia de joc” la adresa angajaților din piața muncii locale

Distribuie articolul


Ultima serie de controale desfășurată de către Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a constat în numeroase descinderi la agenții economici, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 8.371.800 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.


Au fost aplicate 5.816 avertismente și au fost dispuse 12.702 măsuri de remediere a neconformităților constatate.


În luna noiembrie, au fost identificate 470 de persoane desfășurând muncă nedeclarată, dintre acestea 340 nu aveau contract în formă scrisă, 91 nu aveau contract individual de muncă transmis în Revisal, 8 persoane prestau activitate având contractul de muncă suspendat, iar 31 persoane prestau activitate în afara programului de lucru din contractul part-time.


Rezultatele detaliate ale acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, desfășurate de inspectorii de muncă în perioada 05.11 – 02.12.2021, sunt disponibile pe site-ul Inspecției Muncii accesând link-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/rezultate-saptamanale…


Totodată, Inspecția Muncii a anunțat că desfășoară o intensă campanie națională de in-formare în domeniul relațiilor de muncă și, cu ocazia controalelor în teren, au fost transmise angajaților o serie de materiale informative pe această temă.

Munca „la negru” sau „la gri” aduce cu sine doar dezavantaje pentru salariat. Nu există niciun avantaj care să primeze în fața dezavantajelor precum lipsa protecţiei sociale, afectarea dreptului la pensie, a siguranţei materiale a familiei şi a sănătății.


Astfel, persoana care acceptă să presteze muncă nedeclarată sau subdeclarată:
nu beneficiază de vechimea în muncă şi în specialitate, deci nici de sporuri salariale determinate de vechime;
nu beneficiază de indemnizație de şomaj şi indemnizaţie de sprijin;
nu va primi pensie pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau de urmaş, dar nici ajutoare de boală, de deces sau indemnizaţie de boală;
nu va beneficia de reducerea normei de timp ca urmare a condiţiilor de muncă şi nici nu va avea dreptul la concediul legal de odihnă plătit sau la alte concedii reglementate legal pentru evenimente deosebite (căsătorii, deces, naşterea unui copil în familie);
nu va beneficia de asistenţă medicală gratuită, medicamentație gratuită sau compen-sată;
nu este asigurat pentru riscuri previzibile şi imprevizibile cum sunt: invaliditatea, ac-cidentele de toate felurile, bolile, maternitatea, decesul;
nu are dreptul la concediu medical și indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale şi accidente de muncă;
nu beneficiază de prestaţii şi asistenţă pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuper-area capacităţii de muncă precum: indemnizaţia pentru trecerea temporară în altă muncă, indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, ajutoare pentru diferite proteze, tratament balnear gratuit sau parţial gratuit şi reabilitare profe-sională;
nu va primi indemnizaţia pentru maternitate (concediu pre şi post-natal), indemniza-ţie pentru creşterea copilului, pentru îngrijire de până la 2 ani sau pentru îngrijirea copilului bolnav;
nu primește diurna pentru deplasare şi detaşare şi indemnizaţia de transport și de transfer;
nu are dreptul la cursuri gratuite de calificare, recalificare şi reconversie profesională și nici dreptul la asociere în sindicate și la negocierea contractului colectiv de muncă;
nu primeşte tichete de masă, nu poate contracta un credit bancar.


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns