Localitățile gălățene nu vor avea probleme cu inundațiile!

Distribuie articolul

SGA Galați spune că, momentan, cursurile de apă și sistemul de scurgeri din localități sunt salubrizate corespunzător.

Întrebați oficial de activitatea desfășurată în teritoriu, reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Galați au transmis Prefecturii Galați, printre altele, o sinteză a raportului privind acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi ȋntreţinute şanţurile şi rigolele ȋn localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari.

„Urmare a adresei dumneavoastră, menționăm că acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi ȋntreţinute şanţurile şi rigolele ȋn localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari nu este ȋncheiată, raportul fiind realizat cu datele avute până la data de 20.06.2024. Acţiunea a fost programată a se efectua în perioada 20 mai – 28 iunie. Până la data de 20.06.2024 au fost verificate sectoare a 40 cursuri de apă şi 10 torenţi, ce tranzitează 27 de unităţi administrativ teritoriale din judeţul Galați astfel:

– 2 municipii: Galați și Tecuci;

– 1 oraş: Beresti.

– 24 comune.

Au fost identificate depozite de deșeuri amplasate ilegal în albiile minore ale cursurilor de apă, pe malurile și pe zonele de protecţie ale acestora, în cantităţi mai mari, în comunele Frumușița și Barcea.

De asemenea, au fost identificate depozite mai însemnate cantitativ de deseuri vegetale in zona de protectie a digului de aparare mal stâng pe cursul de apă Bârlad în municipiul Tecuci și deșeuri inerte pe malul stâng al Brațului Rateș din municipiul Tecuci.

Capacitatea de transport şi viteza de scurgere a debitelor de viitură este diminuată datorită prezenţei de vegetaţie acvatică, în albiile minore ale cursurilor de apă ȋn majoritatea comunelor verificate. În comuna Ghidigeni, sat Gefu, în rigolele şi şanţurile stradale s-au constatat depozitări sproradice de ambalaje reciclabile. La data controlului în comuna Ghidigeni se lucra la îndepărtarea materialului aluvionar depus ca urmare a ploilor torențiale din perioada 12-13.06.2024.


Distribuie articolul

You May Also Like