Noile tarife notariale (minimale) din 2024

Distribuie articolul

Potrivit Camerei Notarilor Publici Galați, la 26 ianuarie 2024 a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 177/C din 2024 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici.

Notarii publici au dreptul pentru serviciile prestate la:

  • onorarii minimale stabilite în sume determinate;
  • onorarii minimale graduale — pe tranșe și în cote procentuale — în raport cu valoarea determinată sau determinabilă a obiectului actului. Onorariul gradual și procentual este datorat și dacă actul este supus condiției sau termenului;
  • onorarii stabilite liber între notarul public și solicitant pentru actele și procedurile notariale prevăzute la articolul 9.

Articolul 9: Onorariile se stabilesc liber între notarul public și solicitant pentru următoarele acte și proceduri notariale:

– procedura autentificării

– procedura succesorală

– procedura divorțului

Onorarii minimale în vigoare în 2024, conform Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 177/C din 2024(vezi foto)


Distribuie articolul

You May Also Like