Informare și conștientizare, prin ITM Galați, a efectului directivelor europene privind controalele de profil

Distribuie articolul

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați a desfășurat în trimestru I 2024 acțiunile de informare și conștientizare, precum și de verificare prevăzute în metodologia Campaniei Naționale de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2024, coordonat de către Comisia Europeană – campania nr. 6 din Programul Cadrul al Inspecției Muncii pe anul 2024.

Principalul obiectiv al campaniei constă în verificarea implementării de către producători, importatori şi distribuitori, a prevederilor actelor normative cu privire la introducerea pe piaţă, prin care s-au transpus directivele europene

în trimestrul II al anului 2024 inspectorii de muncă cu atribuţii de control în domeniul supravegherii pieţei din cadrul ITM Galaţi au efectuat vizite de inspecţie la 24 agenţi economici şi au evidenţiat în baza de date la nivel naţional 73 produse. Două dintre produsele verificate nu erau însoţite de documentele necesare prevăzute la pct. 1.4 din Anexa II la Regulamentul UE 2016/425 privind echipamentele individuale de protecţie, agentul economic distribuitor fiind sancționat cu retragerea de pe piață a produselor neconforme.

În vizitele de îndrumare şi control efectuate, inspectorii de muncă au urmărit conştientizarea producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor implicaţi, asupra necesităţii cunoaşterii şi respectării actelor normative prin care s-au transpus directivele europene referitoare la introducerea pe piaţă a produselor, enumerate mai sus.

În cursul trimestrului II al anului 2024 inspectorii de muncă cu atribuții de supravegherea pieței din cadrul ITM Galați au efectuat o acțiune de informare și conștientizare la sediul unui distribuitor de produse industriale la care au participat salariații și conducerea unității.


Distribuie articolul

You May Also Like