Începe atribuirea locurilor de parcare de la bloc

Distribuie articolul

Atribuirea locurilor în parcările de reședință va începe pe 8 august 2021, transmite Primăria Galați. Potrivit calendarului, în luna august, se vor rezerva și atribui locurile de parcare din anumite zone, acolo unde au fost marcate și numerotate, din Mazepa I și Micro 21, urmate de zone din Mazepa II și Țiglina II, apoi Micro 18.

Prima etapă în atribuirea locurilor de parcare din parcările de reședință este rezervarea online a locului, potrivit Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință din municipiul Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 337/24.06.2021.

Astfel, în intervalul 8 august, ora 00.00, – 10 august, ora 23.59, locurile disponibile din Mazepa I – zona 16 – subzona A și Micro 21 – zona 1 – subzonele A, B și C, pot fi rezervate online numai prin accesarea aplicației informatice la adresa https://parcarigalati.gisapp.ro – care va fi activă pentru rezervări doar în perioada menționată, locurile disponibile având culoarea verde.

După finalizarea perioadei de rezervare, în intervalul 11 august, ora 8.30, – 20 august, ora 13.00, se pot depune cererile pentru atribuire însoțite de documentele privind domiciliul, autovehiculul și încadrarea într-un grad de handicap, acolo unde este cazul, potrivit art. 10 din Regulament.

Documentația de atribuire se poate depune, în perioada amintită, la registratura primăriei sau electronic la adresa e-mail: parcari.resedinta@primariagalati.ro.

Pot rezerva și li se atribuie locuri de parcare în parcările de domiciliu/reședință doar persoanele cu domiciliul/reședința în municipiul Galați, în zona de deservire a parcării, care:

  • nu figurează în evidențele fiscale ale autorității locale cu obligații bugetare restante, inclusiv amenzi contravenționale;
  • au în proprietate/folosință un autovehicul;
  • au solicitat prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare postat pe site-ul municipiului Galați.
    Nu vor aplica pentru rezervare persoanele fizice care:
  • nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu/reședință;
  • deţin garaje amplasate în municipiul Galați;
  • nu deţin un autovehicul în proprietate/folosință/utilizare.
    În cazul în care sunt mai multe cereri de rezervare pentru același loc de parcare, se va proceda la atribuirea prin licitație.

Manualul de utilizare a aplicației informatice în vederea rezervării, tutorialul și arondarea imobilelor se pot accesa online pe site-ul www.primariagalati.ro la secțiunea Servicii electronice/Parcări de reședință.

De asemenea, anunțul privind începerea atribuirii se va afișa la fiecare intrare în imobilele care sunt arondate parcărilor de domiciliu/reședință vizate.


Regulamentul de atribuire este disponibil în secțiunea amintită sau la adresa https://www.primariagalati.ro/dm_galati/hotarari.nsf/03A6714F8836064DC225870D0034D0B3/$FILE/HCL%20337.pdf?Open
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0336 102117.

Mazepa II, subzona 15A, și Țiglina II, subzona 10B, au ca perioadă de rezervare intervalul 15 august, ora 00.00, – 17 august, ora 23.59, și perioadă de depunere a documentelor 18 august, ora 8.30, – 27 august, ora 13.00. Pentru Micro 18, subzonele 4 A, B, C, D, se poate face rezervare în intervalul 22 august, ora 00.00, – 24 august, ora 23.59, iar documentele se pot depune în intervalul 25 august, ora 8.30, – 3 septembrie, ora 13.00.

Orice modificare va fi anunțată în timp util.


Distribuie articolul

You May Also Like