Încă (aproape) 400 de gălățeni și-au găsit de muncă la finalul primului trimestru

Distribuie articolul

Direcţia Judeţeană de Statistică GALAȚI ne informează că, la sfârșitul lunii martie 2023 efectivul salariaţilor a fost de 121.876 persoane, în creştere faţă de luna precedentă cu 365 salariaţi.

Asta, în condițiile în care salariile nu au fost prea strălucite. DJS Galați spune că în luna martie 2023, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Galaţi a fost de 6116 lei, în timp ce câştigul salarial mediu nominal net a fost de 3846 lei.

La nivel național, Institutul Național de Statistică precizează că, în aceeași perioadă, câştigul salarial mediu brut a fost 7290 lei. Iar câştigul salarial mediu net a fost 4554 lei. Deci, diferențe vizibile de peste 1000 de lei și, respectiv, 700 de lei.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 41,1% ȋn activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), cu 37,8% în fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 31,9% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);

• între 8,0% și 16,0% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, telecomunicaţii, activităţi de editare, fabricarea băuturilor, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii anexe extracţiei, extracţia cărbunelui superior şi inferior, extracţia minereurilor metalifere, tranzacţii imobiliare, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport;

• între 5,5% și 8,0% în colectarea şi epurarea apelor uzate, cercetare-dezvoltare, captarea, tratarea şi distribuţia apei, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, fabricarea produselor textile, fabricarea echipamentelor electrice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, industria metalurgică, activităţi de poștă şi de curier, fabricarea de mobilă, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, tăbăcirea şi finisarea pieilor (incl. fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), construcţii.


Distribuie articolul

You May Also Like