Finanțare pentru ucenicie

Distribuie articolul

Stimulente consistente pentru agenții economici care pregătesc ucenici. Statul plătește câte 1.125 de lei angajatorilor care organizează programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă. Stimulentul se acordă pentru fiecare contract de ucenicie încheiat de agenții economici. Perioada  contractului nu poate fi mai mare de 3 ani și mai mică de 12 luni. Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor sub 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână. Pregătirea ucenicului se finalizează cu un certificat de calificare profesională. Ucenicia la locul de muncă se adresează persoanelor cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă, precum şi angajatorilor care doresc sa organizeze activităţi de ucenicie potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante. Companiile vor asigura ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesională autorizat şi coordonatorul să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului.


Distribuie articolul

You May Also Like