Fermierii gălățeni, solicitanți ai ajutorului de minimis pentru cultivarea legumelor, luați la puricat

Distribuie articolul

Echipele mixte formate din consilierii Direcției pentru Agricultură Județeană Galați (DAJ) și a Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură a Județului Galați (APIA) fac verificări pe teren la cei 3150 de solicitanți ai ajutorului de minimis conform HG 651/2021.


Potrivit legislației în vigoare, schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate pentru:
a) ardei gras și/sau ardei lung;
b) castraveți;
c) tomate;
d) vinete.
Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de legume în spații protejate, potrivit art. 2.
(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) și d), pentru culturile de legume cultivate în spații protejate, legume prevăzute la art. 2, respectiv:
a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2021;
b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Conform legii, valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.
Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/cultură/1.000 mp/beneficiar este de 2.000 euro și se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2020, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5, din hotarâre.


Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis prevăzută la alin. (2) se suplimentează cu 210 euro/cultură/ 1.000 mp/beneficiar și se acordă în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit alin. (2), cu condiția ca beneficiarul să nu depășească suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv, anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.


Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

În acest moment culturile solicitanților ajutorului de minimis sunt în parametrii optimi și suntem optimiști în ceea ce priveste calitatea și cantitatea legumelor produse în județul Galați, spun reprezentanții instituțiilor de control.


Distribuie articolul

You May Also Like