Fermierii din județul Galați cu activitatea în sectorul legume-fructe sunt organizați în cinci grupuri recunoscute (și) la nivel național

Distribuie articolul


Direcția Județeană Galați a dat publicității recent lista organizaţiilor de producători din sectorul fructe legume, active anul acesta în domeniu.


La această dată, în sectorul fructe legume există 23 organizaţii de producători recunoscute în conformitate cu Regulamentul nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”), Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului.


Aceste forme asociative din sectorul fructe legume s-au înființat la initiațiva producătorilor pentru
a beneficia de avantajele organizării comune de piață.


În județul Galați sunt înregistrate și sunt recunoscute cinci grupuri de producători cu activitate în sectorul legumicol, unul dintre acestea extinzându-și activitatea și în domeniul procesării fructelor.


Brateşleg Grup (înființată în 2014, pe sectorul Legume), Prodleg Farm ( înființată în 2015, tot pe sectorul Legume), Agriter Grup ( funcționează din 2016, în sectorul Legume), Muncostmar Grup (înființată din 2016, atât pentru Legume cât și fructe), Axerom Grup (înființată în 2017, doar pe Legume)


Distribuie articolul

You May Also Like