După constructori a venit rândul celor din agricultură să fie instruiți de ITM

Distribuie articolul

Inspectorii de muncă gălățeni au vizat ca teme pricipale: clarificarea aspectelor privind modul de interpretare și aplicare a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă și a relațiilor de muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă (I.T.M.) Galați a organizat, zilele trecute, la sediul instituției, o instruire cu angajatorii din sectoarele de activitate: agricultură, creștere a animalelor și păsărilor.

La instruire au participat 30 de persoane din domeniu securității și sănătății în muncă si al relațiilor de muncă de la cele 60 societăți invitate.

În domeniul securității și sănătății și supravegherii pieței s-au prezentat prevederi legale referitoare la:

  • autorizarea societăților agricole,
  • protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explosive,
  • transportul, depozitarea și utilizare substanțe chimice periculoase,
  • mentenanța echipamentelor de muncă,
  • echipamentul individual de protecție specific activităților agricole,
  • cerințe pentru echipamentele individuale de protecție la introducerea pe piață: instrucțiuni și declarație de conformitate.

În domeniul relațiilor de muncă s-au prezentat prevederi legale referitoare la:

  • munca nedeclarată potrivit Legii nr.53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • utilizarea zilierilor potrivit Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Distribuie articolul

You May Also Like