Doar două firme gălățene admise în prima sesiune de finanțare pentru economie circulară

Distribuie articolul

Alte două societăți gălățene nu au obținut punctajul necesar pentru a primi finanțare în această etapă.

„Am publicat rezultatele evaluării proiectelor depuse în cadrul schemei de minimis în vederea tranziției către economia circulară. Sunt bucuros să anunț că un număr semnificativ de cereri de finanțare au fost admise. Este vorba de 47 de proiecte, din cele 94 depuse, selectate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma evaluării și în limita bugetului alocat schemei. Cele 47 de firme s-au angajat să dezvolte proiecte care reduc volumul deşeurilor şi să creeze materia primă necesară pentru crearea unui lanţ de producţie integrat, ceea ce va genera 150 de noi locuri de muncă în 28 de județe”,a declarat ieri Florin Spătaru, ministrul Economiei, după ce a dat publicității listele finale.

Una dintre cele două firmele admise, punctată cu 80 de puncte, va crea 3 locuri noi de muncă, la o investiție de peste 1 milion de lei. Proiectul va ”extinde și retehnologiza punct de lucru, în vederea dezvoltării durabile și tranzitarea către economia circulară”.

Cea de a doua societate gălățeană va derula proiectul ”dezvoltarea afacerii pentru societate … prin integrarea în fluxul de producție a unui centru de reparații”, o investiție de peste jumătate de milion de lei, care va crea trei locuri de muncă, și pentru care a obținut 70 de puncte.

Schema, aprobată prin Ordonanța de Guvern nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, își propune să sprijine întreprinderile în vederea stimulării realizării unor investiții și a unor categorii de activități cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat. Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 8 milioane euro.

În cadrul sesiunii deschise la data de 19 decembrie 2022 s-au depus 94 de cereri de finanțare. Dintre acestea, 47 de cereri de finanțare au fost admise în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului alocat. Au fost respinse 9 cereri de finanțare, ca urmare a neîndeplinirii în mod cumulativ a condițiilor și criteriilor de eligibilitate prevăzute în OG nr.27/2022.


Distribuie articolul

You May Also Like