Descinderi ale inspectorilor ITM pe șantierele gălățene de construcții

Distribuie articolul

Zeci de controale au fost desfășurate de Inspecția Muncii la firmele cu activitatea în construcții, potrivit informării transmise de Inspectorul Şef Laurenţiu ASAFTEI prin responsabilul Compartimentului de Comunicare şi Relaţii şi Publicul, din cadrul instituției, inspectorul Carmen Păunica Corodeanu
Obiectivele acţiunilor de control au constat în identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor, determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social.


Totodată s-a urmărit modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor, care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile.


În cele 27 controale efectuate în domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii de muncă au constatat că mai sunt angajatori care utilizează muncă nedeclarată.

Doi angajatori au utilizat în mod constant muncă nedeclarată și au fost depistate 3 persoane care desfăşurau muncă fără contract individual de muncă. Au fost aplicate 3 amenzi în valoare de 61.500 lei (din care 60.000 lei pentru muncă nedeclarată), iar pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 38 de măsuri.


S-au descoperit și numeroase neconformități la cei 28 de angajatori verificați în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 69 de măsuri şi s-au aplicat 69 sancţiuni contravenţionale dintre care 5 amenzi în valoare de 26.000 lei.


Cu această ocazie a fost sistată funcţionarea unui echipament de muncă care nu îndeplinea toate cerinţele de securitate (schelă).

Potrivit reprezentantului ITM Galați, cele mai frecvente deficienţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost:


-neorganizarea activităţii de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii conform prevederilor legale în vigoare;
-neîntocmirea planului propriu de securitate prevăzut de H.G. nr.300/2006 privind cerinţele minime pentru şantierele temporare sau mobile ori întocmirea necorespunzătoare a acestuia;
nerespectarea documentaţiilor tehnice privind executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale;
-neasigurarea de sprijiniri a malurilor la lucrările de săpături;
-neîntocmirea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific;
-neacordarea echipamentului individual (EIP) de protecţie de către angajator şi neutilizarea de către lucrători a EIP în concordanţă cu riscurile existente la locul de muncă;
+utilizarea unor echipamente de muncă (ex. schele) care nu îndeplineau toate cerinţele de securitate;
-neasigurarea semnalizării de securitate şi/sau sănătate la toate locurile de muncă din incinta şantierului;
-neautorizarea categoriilor de personal care exercită meserii ce trebuie autorizate, conform prevederilor legale în vigoare;
i-nstruirea necorespunzătoare a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
nedelimitarea, neîngrădirea şi nesemnalizarea corespunzătoare a zonelor periculoase din incinta şantierelor astfel încât să fie evitat pericolul de accidentare;
-nu au fost luate toate măsurile de securitate la exploatarea recipientelor butelii de oxigen;
nu au fost luate toate măsurile de securitate în ceea ce priveşte prevenirea accidentelor prin electrocutare la întreţinerea, exploatarea echipamentelor electrice;
-nu au fost luate măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare astfel ca accesul persoanelor fără atribuţii în incinta şantierelor temporare să fie strict interzis.


Distribuie articolul

You May Also Like