Declararea contractelor de închiriere, doar până la sfârșitul lunii

Distribuie articolul

După cum bine se știe, din acest an s-a introdus obligativitatea declarării contractelor de închiriere la Fisc, 31 martie fiind ultima zi în care se poate face acest lucru pentru contractele existente in acest an.

Gălățenii ce obțin venituri din chirii trebuie să declare contractele în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora, adică până la data de 31 martie 2023.

 Înregistrarea contractelor de închiriere se face prin depunerea Cererii de înregistrare a contractelor de locațiune. În format electronic, este disponibil formularul C168. Cererea trebuie însoțită de o copie a contractului de închiriere sau a actului modificator, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent, prin poștă cu scrisoare recomandată sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Formularul C168 poate fi descărcat de pe site-ul anaf.ro, secțiunea Servicii online/Descărcare declarații electronice.

Pentru depunerea online a formularului C168, contribuabilul trebuie să fie înregistrat în Spațiul Privat Virtual (SPV) pe bază de utilizator și parolă și să acceseze site-ul anaf.ro, secțiunea Depunere Declarație Unică și alte formulare SPV-PF.


Distribuie articolul

You May Also Like