Comerțul cu carburanți, strict reglementat și intens controlat de organele statului

Distribuie articolul

Suntem informați de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați că, la nivel național, s-au finalizat verificările la firmele care comercializează carburanții și sunt date publicității rezultatele controalelor efectuate.

Astfel, în perioada 28.08.2023 – 31.10.2023 Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă a desfășurat CAMPANIA NAȚIONALĂ pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară activități centrele de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL și anume:

Comerț cu ridicata al combustibililor lichizi și gazoși ai produselor derivate și comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

Având în vedere atât obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2023 cât și evenimentele grave care au avut loc în ultima perioadă și care au avut consecințe grave asupra sănătății și securității lucrătorilor, precum și asupra altor persoane aflate în apropierea localităților în care au avut loc astfel de evenimente Inspecția Muncii a considerat necesară declanșarea unor acțiuni de control la angajatorii care desfășoară activitate în domeniile mai sus menționate.

S-au dat amenzi de peste 4.000.000 de lei date angajatorilor la care s-au găsit numeroase deficiențe și cu această ocazie s-au aplicat și mii de sancțiuni contravenționale.

Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul relațiilor de muncă:

▪️ primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă;

▪️ nerespectarea dispoziţiilor legale privind timpul de muncă: durata maximă, compensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzător sau acordarea sporului corespunzător la salariu, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, respectarea timpului liber în zilele de sărbătoare legală și acordarea repausului săptămânal, obligația legală de a ține evidența timpului de muncă prestat de către salariați la locul de muncă, evidențierea, în documentele de prezență, a orei de începere, respectiv de terminare a programului de muncă și încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte.

🔴 Printre cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se numără:

▪️ lipsa atestatelor de examinare „in situ”, pentru toate instalaţiile care funcționează în mediu potenţial exploziv;

▪️ angajatorul nu poate face dovada că echipamentul individual de protecţie (EIP) este confecționat din materiale care nu produc descărcări electrostatice;

▪️ nu este efectuată verificarea periodică a rezistenței de dispersie a prizelor de pământ și rastelele cu recipiente butelii nu aveau o legătură corespunzătoare la priza de pământ;

▪️ nu este actualizat documentul privind protecția împotriva exploziilor și au fost depistate butelii fără gardă de protecție, manipulate manual, fără capac de protecție montat prin înfiletare;

▪️ operatorii umplere recipiente GPL nu erau autorizați conform prescripţiilor tehnice PT-ISCIR, iar instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este necorespunzătoare, în special cu privire la protecţia împotriva exploziilor;

▪️ angajatorul nu a emis instrucțiuni scrise privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă și nu deține o evidență a zonelor cu risc ridicat și specific din cadrul stației de distribuție a carburanților;

▪️ lipsa echipamentului individual de protecţie adecvat (ex. incălțăminte de lucru cu talpă antistatică) în cazul unor lucrători.

Potrivit informațiilor oficiale, în agenda inspectorilor ITM urmează controalele la firmele de pază, la care situațiile de muncă și securitate în muncă, în relațiile cu angajații sunt mai mult decât neclare și confuze.


Distribuie articolul

You May Also Like