Cea mai tare meserie este la Jandarmerie!

Distribuie articolul

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi recrutează candidaţi pentru școlile postliceale din Ministerul Afacerilor   Interne  –  Arma   Jandarmi,   Jandarmeriei   Române   fiindu-i   aprobate   în  vederea  scoaterii la concurs următoarele locuri în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. :

 1. a) Şcoala Militară de  Subofiţeri  Jandarmi  „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități)
 2. b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri (din care   3   locuri   pentru    romi   şi  2  locuri  pentru  alte     minorităţi).

Locurile prevăzute sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii specifice:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru  candidații  pe  locurile  destinate  formării   inițiale  a   personalului  militar și pe locurile MAI la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale;
 13. m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 14. n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 15. o) să fi obţinut  la   purtare,   în  perioada   studiilor   liceale,   media  de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor  care  au  absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 16. p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Documentele constitutive ale dosarului de candidat în vederea participării la concursul de admitere în instituțiile de învățământ postliceal, sesiunea ianuarie 2018, se obţin de la sediul Jandarmeriei Galaţi. Relaţii suplimentare la numerele de telefon: 0236 334161 sau 0236 334152 interior 24535 sau 24407, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

SURSA: Comunicat IJJ Galați


Distribuie articolul

You May Also Like