Aviz medical anual. Noi standarde în învățământul superior

Distribuie articolul

Ministerul Educației a propus în dezbatere publică un proiect de ordin care impune obținerea avizului medical anual pentru personalul didactic de predare și auxiliar din învățământul superior. Aceste modificări au ca scop asigurarea standardelor de sănătate și pregătire fizică și mentală, necesare pentru exercitarea funcțiilor.

Proiectul evidențiază necesitatea obținerii avizului medical prin intermediul unui control medical individual, inclusiv a unui examen clinic general și psihiatric, obligatoriu anual. Esențial este ca acest aviz să confirme că persoana este „apt fizic și psihic pentru exercitarea profesiei didactice/didactice auxiliare”. În plus, refuzul personalului didactic de a participa la acest control medical este considerat abatere disciplinară și poate duce la rezilierea contractului individual de muncă, conform legislației în vigoare.

De asemenea, proiectul prevede că avizul medical va fi transmis în original de către unitatea sanitară în care s-a efectuat controlul la instituția de învățământ superior angajatoare a personalului evaluat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la efectuarea acestuia.

În același timp, personalul care se consideră nedreptățit prin obținerea unui aviz nefavorabil poate solicita o expertiză a capacității de muncă în domeniul educației.


Distribuie articolul

You May Also Like