Avem calendarul Evaluării Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a!

Distribuie articolul

Ministerul Educației Naționale a făcut ieri publice calendarele evaluărilor naționale pentru clasele II, IV și VI din acest an.

Pentru clasa a II-a, testarea va începe la finalul primei decade a lunii mai, în data de 9, la Limba română / limba maternă (scris)

10 mai  2023: Limba română / limba maternă (citit)

11 mai 2023: Matematică 

12 mai 2023: Limba română pentru minoritățile naționale (scris și citit).

Evaluarea Națională 2023 pentru clasa a IV-a:

16 mai 2023: Limba română 

17 mai 2023: Matematică

18 mai 2023: Limba maternă 

Calendar Evaluare Națională 2023 la clasa a VI-a

24 mai 2023: Limbă și comunicare

25 mai 2023: Matematică și Științe ale naturii

 

Notele de la Evaluările Naționale pentru clasele  a II-a, a IV-a și a VI-a nu se trec în catalog, nu se anunță public, doar se comunica părinților și ajută cadrele didactice să identifice eventualele lacune ale elevilor.

Fiecare test de la Evaluarea Națională este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă. Corectarea testelor se realizează în termen de cel mult șapte zile de la susținerea lor. 

Ulterior corectării, fiecare părinte/ reprezentant legal este invitat la școală să ia la cunoștință rezultatele, în mod individual și privat. Învățătorul clasei arată testul, explică acordarea codurilor în funcție de greșelile avute și întocmește un proces verbal semnat de către părinte.

Rezultatele individuale la Evaluarea Națională sunt cuprinse în fișele de evaluare și sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic și de către colectivul de catedră din fiecare unitate școlară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învățare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informații diagnostice și prognostice în vederea orientării și optimizării învățării.

Decizia privind elaborarea planului individualizat de învățare al elevului se ia coroborând rezultatele la Evaluarea Națională cu datele și observațiile înregistrate de-a lungul parcursului educațional al elevului.


Distribuie articolul

You May Also Like