Atenție IMM: Noi reglementări privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

Distribuie articolul

Ordinul Ministerului Finanțelor 5.394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MF, a fost publicat, în Monitorul Oficial.

Actul normativ aduce clarificări cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023 și a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici pentru data de 31 decembrie 2023, precum și la depunerea lor.

Astfel, urmează să întocmească și să depună raportări contabile anuale:

▪ persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;

▪ subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

▪ entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute de Legea contabilității;

▪ entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Prin noul Ordin se propune raportarea distinctă a următoarelor categorii de cheltuieli:

▪ cheltuieli cu redevențele; cheltuieli cu locațiile de gestiune; cheltuieli cu chiriile;

▪ cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală; cheltuieli de management; cheltuieli de consultanță.

Similar cheltuielilor cu dobânzile, pentru cheltuielile menționate se propune, de asemenea, prezentarea distinctă a celor ocazionate de operațiuni cu entitățile afiliate.


Distribuie articolul

You May Also Like