Angajații din Industria Pariurilor, „în bataia vântului”

Distribuie articolul

Ultimele controale ale Inspecției Muncii în domeniul jocurilor de noroc și pariuri au descoperit nenumărate nereguli în domeniul personalului și a relațiilor de muncă: muncă nedeclarată și angajați care lucrează în condiții improprii

Campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii din domeniul activități de jocuri de noroc și pariuri, desfășurată la începutul acestei luni, s-a finalizat cu 330 de controale în urma cărora au fost dispuse 125 sancțiuni contravenționale, din care 73 de amenzi. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 570.300 de lei, din care 400.000 de lei pentru muncă nedeclarată. Au fost identificate 20 persoane care lucrau fără forme legale.

Cele mai frecvente neconformități constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost:

– Nerespectarea obligației privind încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă și înmânarea unui exemplar al contractului salariatului;

– Încălcarea, de către angajator, a obligației privind evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru și supunerea controlului inspectorilor de muncă a acestei evidenţe;

– Nerespectarea obligaţiei referitoare la acordarea repausului de 24 ore dupã o duratã zilnicã a timpului de muncã de 12 ore;

– Nerespectarea prevederilor privind dovada acordării drepturilor salariale la data înscrisă în contractul individual de muncă;

– Nerespectarea prevederilor referitoare la datele transmise în REVISAL: transmiteri tardive sau incomplete, date eronate.

– Dosare de personal incomplete;

– Nerespectarea obligaţiei de a elibera o adeverinţã de vechime pentru salariaţi la încetarea activitãţii

De altfel, obiectivele campanieide control au fost eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.


Distribuie articolul

You May Also Like