ANAF modifică Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat

Distribuie articolul

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de Ordin pentru modificarea OPANAF nr.587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

ANAF precizează că prin Legea nr.157/2022 au fost aduse modificări și completări Legii nr.256/2018. Astfel, prin art.I punctul 7 din legea menționată a fost modificat art.19 potrivit căruia „Titularii de acorduri petroliere offshore și/sau onshore de adâncime, inclusiv filialele acestora și/sau titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și/sau perimetre petroliere onshore de adâncime, aparținând aceluiași grup de interese economic care desfășoară efectiv atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase din aceste perimetre, sunt obligați la calcularea, declararea și plata impozitului asupra veniturilor suplimentare”.
Noul proiect are în vedere următoarele:
▪ actualizarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” prin modificarea denumirii poziției 74 „Impozit asupra veniturilor suplimentare offshore” în „Impozit asupra veniturilor suplimentare datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore și onshore de adâncime”, precum și modificarea temeiului legal în baza căruia se declară poziția 75 „Compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință” și poziția 76 „Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere”;
▪ modificarea instrucțiunilor de completare a formularului, conform modificărilor legislative menționate.


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns