AJPIS Galați, în control la UAT-urile care folosesc și plătesc beneficiari VMG

Distribuie articolul

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați a publicat pe website-ul instituției raportul privind campania națională de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de muncă.
Potrivit datelor furnizate în document, la nivelul județului Galați au fost verificate administrativ (în afara utilizarii proceselor de control electronic) 614 dosare ale titularilor de Venit Minim Garantat, în condițiile în care, pe plan național au fost verificați 40.292 titulari VMG. Situația titularilor verificați indică faptul că numărul beneficiarilor din familiile titularilor de VMG este de 1532 de persoane, numai în Galați.

Cu ocazia controlului, s-a întocmit și profilul de risc al familiilor beneficiare de ajutor social verificate, în funcție de caracteristicile membrilor acesteia, situație care se prezintă astfel:
Ponderea familiilor CU PESTE 3 COPII, în totalul beneficiarilor VMG este de 14.17%, în timp ce ponderea familiilor CU MAI PUȚIN DE 3 COPII este de 21.17%.
Totodată, ponderea familiilor MONOPARENTALE în ansambul total al beneficiarilor VMG este de 21.34%.
În același timp, ponderea persoanelor singure, cu vârsta mai mare de 65 de ani este de 18.73%. În timp ce ponderea persoanelor singure, dar cu vârsta mai mică de 65 de ani este de 24.59%

În urma analizei dosarelor și a discuțiilor purtate cu asistenții sociali din cadrul UAT, după identificarea familiilor sau persoanelor singure beneficiare VMG și efectuarea vizitelor în comunitate de către inspectorii sociali, au fost dispuse măsuri și formulate recomandări, precum:
 Evaluarea situației în vederea identificării de soluții pentru înscrierea într-o formă de învățământ a copiilor neșcolarizați, achizitionarea de tablete, rechizite ș.a..
 Acordarea de sprijin în acord cu nevoile identificate și cu resursele existente la nivel local (integrare într-un centru rezidențial, cazare/îngrijire la domiciliu, ajutor social, ajutor de urgență, asistent personal),
 Realizarea evaluării inițiale și a planului de intervenție de către asistentul social.
 Aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea,
 Evaluarea situației beneficiarului în vederea acordării unui ajutor de urgență de la bugetul local pentru amenajarea corespunzătoare a spațiului de locuit.

Urmare a neregulilor identificate, cu ocazia verificărilor au fost dispuse 279 măsuri (11.747 măsuri la nivel național), din care 151 măsuri aplicate UAT/ SPAS pentru îmbunătățirea activității privind modul de acordare a beneficiilor de asistență socială și 128 recomandări/ măsuri/ de sprijin pentru persoane vulnerabile.
Trei sancțiuni au fost aplicate, au fost două avertismente date și singura amendă aplicată, cu ocazia verificărilor și a neregulilor depistate, a fost în cuantum de 1000 de lei

Potrivit datelor pezentate, printre motivele sancțiunilor aplicate s-au numărat:
Neefectuarea anchetei sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
Nereguli în evidențierea muncii în în folosul comunității
Nereguli privind respectarea termenelor de transmitere de documente către Ajpis
Nereguli în stabiliriea dreptului la ajutor social în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale.
Nereguli privind activitatea asistentului social-intarzieri peste termenul impus de lege in administrarea dosarelor
Neefectuarea anchetelor din 6 in 6 luni sau ori de cate ori este nevoie


Distribuie articolul

You May Also Like