Supravegherea calităţii aerului în judeţ se face prin 5 staţii automate de monitorizare

Distribuie articolul

APM Galaţi realizează, la nivel judeţean, monitorizarea integrată a factorilor de mediu, din punct de vedere al calităţii aerului, solului, zgomotului, radioactivităţii mediului, apelor subterane și evacuărilor de ape uzate.

In paralel cu monitorizarea factorilor de mediu realizată în cadrul Laboratorului de mediu al APM Galaţi, prin Serviciul Monitorizare şi Laboratoare se verifică respectarea valorilor limită prevăzute în autorizaţiile integrate/autorizaţiile de mediu pentru factorii de mediu, prin analiza rapoartelor de încercare transmise de către titularii activităţilor autorizate de APM Galaţi.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi realizează supravegherea calităţii aerului la nivelul judeţului Galaţi prin intermediul a 5 staţii automate, care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

În trimestrul I 2024, s-au efectuat un număr de 24.272 măsurători și analize de laborator, repartizate astfel pe domenii şi tipuri de indicatori:

▪ măsurători automate orare: 23.973, din care: CO – 2.055, SO2 – 6.071, NOx – 2.513, NO2 – 2.513, NO – 2.513, ozon – 6.261 şi PM10 – 2.047;

▪ măsurători gravimetrice: particule în suspensie – fracţiile PM10 şi PM2,5 – 243;

▪ analize fizico – chimice: metale grele (Pb, Cd, Ni, As) – 56.

Concluzii: În perioada analizată, conform Legii privind calitatea aerului înconjurător nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită/valorilor ţintă, ȋn niciuna dintre staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului.


Distribuie articolul

You May Also Like