Scumpiri și buzunare mai goale pentru gălățeni, din ianuarie

Distribuie articolul

Așa cum se știe acum, măsura creșterii salariului minim afectează multiple sectoare de activitate, cum ar fi comerțul, transporturile și întreprinderile mici și mijlocii, unde nivelul salariilor este cu greu susținut de întreprinzători, dar fiind și mai mic față de media pe economie și are influențe asupra creșterii cheltuielilor cu forța de muncă.

Creșterea salariului minim brut pe economie generează, de asemenea, taxe mai mari pe care persoanele fizice trebuie să le plătească statului.

De asemenea, creșterea salarială vine la pachet și cu mai multe obligații financiare:

  • – este determinată creșterea contribuției pentru persoanele cu handicap neîncadrate, prin raportare la salariul minim.
  • – se modifică baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente/drepturi de proietate intelectuală, întrucât venitul ales de contribuabul nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice privind veniturile etimate
  • – majorarea palfonului în funcție de care persoanele fizice ce obțin venituri non-salariale le poate reveni obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, întrucât aceste plafoane se determină în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice pentru venituri estimate
  • – este determinată și creșterea punctului de amendă, întrucât acesta se raportează la salariul minin, potrivit legislației rutiere în vigoare

Distribuie articolul

You May Also Like