Războiul din Ucraina a scos la iveală o situație, oarecum, hilară în transporturile navale: este iminentă o criză pe piața forței de muncă calificate în domeniu

Distribuie articolul

Ca urmare a situației existente la granițele țării, privind situația din Ucraina, traficul de mărfuri pe Dunăre a crescut semnificativ. În acest context activitatea navală s-a intensificat, iar tendințele de creștere a cererii pe piața forței de muncă în acest domeniu indică că aceasta se menține ascendentă. Pentru a lucra însă la bordul navelor de transport fluvial și maritim personalul trebuie să aibă o calificare corespunzătoare, ceea ce implică urmarea unor cursuri de specialitate prin organizațiile care asigură derularea lor în bune condiți și pot atesta capacitatea de profesionalizare necesară pe această piață dinamică. Cursuri pe „bani grei” sunt, nu există însă o masă suficientă de angajați profesionalizați în acest domeniu iar recrutarea și pregătirea acestora necesită și timp dar și implicare din partea factorilor de decizie, pentru a acoperi această cerere de forță de muncă cu calificare peste medie.

În momentul de față persoanele interesate să lucreze în domeniul naval pot apela la serviciile Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV.

Centrul a fost desemnat ca organism național de instruire în vederea perfecționării navigatorilor ce servesc la bordul navelor maritime pentru atingerea nivelului minim de pregătire cerut de prevederile Convenției Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/ atestare și efectuare a serviciului de cart (STCW 1978).

Totodată, CERONAV asigură pregătirea teoretică și practică a personalului maritim, fluvial, portuar și a personalului de la bordul platformelor petroliere, în conformitate cu legislația națională în domeniu, reglementările internaționale și standardele de instruire stabilite de diversele organisme de acreditare/ recunoaștere.

Persoanele interesate să lucreze în transporturile navale trebuie să știe, însă, că CERONAV organizează perioadic cursuri obligatorii în materie de siguranță a personalului navigant, necesare emiterii certificatelor de competență și a certificatelor de aptitudini, care intră sub incidența STCW și fără de care, angajații companiilor navale, fluviale și maritime nu pot desfășura activitatea profesională la bordul navelor.


Distribuie articolul

You May Also Like