La Galați, în 2023, ”a explodat” comerțul cu mărfuri periculoase pentru consumatori

Distribuie articolul

Situația reiese din analiza făcută public de către Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi.

În perioada ianuarie – iulie 2023, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi a desfăşurat:

o 1100 acţiuni de control finalizate cu 921 procese verbale de constatare-contravenţie, 95 de procese verbale de constatare, 57 procese verbale de distrugere şi 27 procese verbale de prelevare;

o 46 controale tematice dispuse prin programul de control al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi tematici proprii ale CRPC Regiunea SudEst Galaţi;

o cercetarea si soluţionarea a 1410 sesizări şi reclamaţii din cele 1505 primite din partea consumatorilor;

o realizarea a cca 500 de acţiuni de informare, educare si consiliere a consumatorilor şi operatorilor economici privind modificările legislative în domeniu.

Cu ocazia acţiunilor de control efectuate au fost depistate produse neconforme în valoare totală de 918387 lei în anul 2023 faţă de 391954 lei în aceeaşi perioadă a anului 2022, majoritatea cu provenienţă extracomunitară, respectiv China si Turcia.

Pentru verificarea încadrării produselor în parametrii de securitate impusi/declaraţi ,în primele şapte luni ale anului 2023 au fost prelevate probe din 27 produse , dintre care 16 s-au dovedit a fi neconforme urmare determinărilor de laborator efectuate.Dintre acestea, 9 au fost echipamente electrice si electronice iar 7 produse textile.

Acţiunile tematice de control au vizat produse şi servicii cu impact deosebit asupra consumatorilor, cum ar fi: produse alimentare și nealimentare și prestările de servicii.

Principalele abateri constatate :

✓ prezentarea la vânzare a unor produse cu data limită sau data durabilităţii

minimale de consum depăşită, cu abateri de la parametrii de securitate

prevăzuţi sau de la caracteristicile declarate;

✓ nerespectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici de a informa corect şi

complet consumatorii cu privire la caracteristicile esenţiale ale produselor şi

serviciilor comercializate;

✓ nerespectarea condiţiilor de depozitare, expunere la vânzare, prevăzute de

producători pentru menţinerea însuşirilor calitative ;

✓ neremedierea produselor în termenul stabilit în cazul produselor de folosinţă

îndelungată;refuzul vânzătorului de a prelua produsele defecte în garanţie spre a

fi transmise unităţilor service ;

✓ refuzul înlocuirii produselor/serviciilor sau restituirea contravalorii, deşi

consumatorul este îndreptăţit la aceasta ;

✓ comercializarea produselor sau prestarea serviciilor în spaţii neautorizate;

✓ utilizarea de practici comerciale incorecte la prezentarea ofertelor si

comercializarea produselor si serviciilor; afirmaţii ce nu pot fi probate;

✓ comportamentul incorect al operatorilor economici la prestarea serviciilor;

✓ nerespectarea clauzelor contractuale.

Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost în sumă de 3657300 iar amenzile încasate au totalizat 1027450 lei.


Distribuie articolul

You May Also Like