George Stângă: Consiliile de administrație de la patru companii din subordinea Primăriei Galați sunt ilegale!

Distribuie articolul

La inițiativa primarului Ionuț Pucheanu, majoritatea consilierilor locali au votat în mod ilegal componența unor noi consilii de administrație la patru dintre cele mai importante companii gălățene. Este vorba de C.A.-urile de la Gospodărire Urbană, Administrația Piețelor Agroalimentare, Industrial Parc și Transurb. Cele patru companii au avut anul trecut, împreună, o cifră de afaceri de peste 91,5 milioane de lei, 1.100 de angajați și au înregistrat pierderi de aproximativ 4 milioane de lei. Săptămâna trecută, Partidul Național Liberal a cerut Consiliului Local să dispună revocarea hotărârilor privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al celor patru societăți. Motivul: au fost încălcate în repetate rânduri dispozițiile speciale ale OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă.

„Hotărârile s-au luat abuziv, fără a exista un comitet de nominalizare legal constituit, fără a se aduce la cunoștința publică cu 30 de zile înainte, fără prezentarea în presa scrisă și pe pagina de internet a companiilor și cu numirea provizorie a noilor membri”, spune președintele PNL Galați, George Stângă.

Astfel, în conformitate cu OUG 109/2011, se impunea o procedură specială pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație a unei întreprinderi publice. În interiorul CA trebuia constituit un comitet de nominalizare; acesta elaborează şi propune către Consiliul de Administraţie criteriile de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru al CA și recomandă candidaţi pentru o asemenea funcţie, „după caz, cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii societăţii şi a cerinţelor din scrisoarea de aşteptări”, în urma unei „selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane”.

O altă ilegalitate este modul în care s-a respectat aducerea la cunoștință publică a declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație. Conform OUG 109/2011: „Anunţul privind selecţia membrilor Consiliului de Administraţie se publică, prin grija autorităţii publice tutelare sau, după caz, a preşedintelui Consiliului de Administraţie sau supraveghere, cel puţin în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenței şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie. Publicarea anunţului privind selecţia membrilor consiliului de administraţie sau supraveghere în conformitate cu prevederile alin. (7) se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data – limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunţ”.

În această modalitate trebuie să se asigure liberul acces la funcţia de membru în Consiliul de Administrație şi transparenţa prin stabilirea unor criterii de selecţie echitabile şi a publicităţii procesului de selecţie. Procesul de numire a membrilor Consiliului de Administrație trebuie să urmeze procedura instituită prin legea specială, în acest mod asigurându-se profesionalismul şi responsabilitatea deciziei manageriale, precum şi transparenţa deciziei faţă de acţionari şi public, fapt nerespectat în privința prezentei hotărâri.

Sub un alt aspect, în cuprinsul OUG nr. 109/2011 nu există nicio dispoziţie care să permită numirea cu titlu provizoriu a unei persoane care să exercite atribuţiile membrului consiliului de administrație până la desemnarea acestuia în conformitate cu procedura specială prevăzută de acelaşi act normativ.

„Dimpotrivă, din întreaga economie a OUG nr. 109/2011 se desprinde concluzia că, faţă de necesitatea garantării respectării principiilor obiectivităţii, transparenţei, profesionalismului şi responsabilităţii decizionale ce îndrumă materia guvernării corporatiste a întreprinderilor publice, persoanele ce exercită atribuţii de conducere în cadrul acestor instituţii trebuie desemnate cu strictă îndeplinire a procedurii speciale prevăzute de acest act normativ”, ne explică liderul liberalilor gălățeni.

Un caz cu totul special este cel de la Transurb: aici era obligatorie „efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane”, ce ar fi trebuit să fie îndeplinită anterior desemnării candidaților pentru Consiliul de Administrație, având în vedere faptul că se încadrează în situația „întreprinderilor publice care îndeplinesc, cumulativ, două condiții: au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și au cel puţin 50 de angajaţi”. Or, această societate a înregistrat, în anul 2016, o cifră de afaceri 60.563.537 lei și avea un număr de 694 angajați.

„În concluzie, pentru modul repetat în care au încălcat legea, am cerut Consiliului Local revocarea celor patru Hotărâri, în caz contrar urmând a ne adresa instanțelor de judecată”, a mai spus George Stângă.

Câteva din datele financiare pe anul 2016 ale celor patru companii: Gospodărire Urbană – cifra de afaceri 10.047.417 lei, pierderi de 276.890 lei și 234 de angajați; Administrația Piețelor Agroalimentare: cifră de afaceri de 20.497.253 lei și 273 de salariați; Industrial Parc: cifra de afaceri 34.141, pierderi de 854.284 lei cu 1 angajat; Transurb: cifra de afaceri de 60.563.537 lei, pierderi de 3.084.726 lei și 694 de angajați.


Distribuie articolul

You May Also Like