Controale ITM în centrele de Asistență Socială și Îngrijire Medicală din Galați

Distribuie articolul

În perioada 01-18.08.2023 Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă a desfășurat CAMPANIA NAȚIONALĂ pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară următoarele activități:

 • Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a. – cod CAEN 8790
 • Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a. – cod CAEN 8899
 • Activități ale centrelor de îngrijire medicală – cod CAEN 8710
 • Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale – cod CAEN 8720

OBIECTIVELE CAMPANIEI au fost:

 • Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie;
 • Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;
 • Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă;
 • Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă pentru domeniile de activitate sus-menționate;
 • Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.

La nivelul județului Galați rezultatele acestei campanii sunt următoarele:

 • a. În domeniul relații de muncă:
 • Au fost controlate 21 de locații. Două persoane au fost depistate prestând muncă nedeclarată. Cu această ocazie s-a dat un avertisment și o amendă, în cuantum de 20.000 lei, pentru muncă nedeclarată și subdeclarată. S-au aplicat 14 măsuri aplicate pentru remedierea neconformităților.
  • Principalele deficiențe constatate:
 • primirea la muncă a doi salariați cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial( o amendă de 20.000 lei);
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal (un avertisment);
 • neinițierea negocierii Contractului Colectiv de Muncă;
 • nerespectarea termenului de transmitere în Registrul General de Evidență a salariaților a informațiilor privind suspendarea contractului individual de muncă;
 • nepăstrarea la locul de muncă a contractelor individuale de muncă (în format letric sau electronic) a salariaților care prestează activitate în acel loc;

b. În domeniul securității și sănătății în muncă:
La cele 21 de locații controlate s-au identificat 15 neconformități, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Au fost date 13 avertismente și o amendă în valoare de 3500 de lei.

 • Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă:
 • nu s-a declarat la ORC Galati, desfășurarea activității conf. Cod CAEN 8899 la beneficiari/în afara sediului social;
 • nu au fost stabilite zonele care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă;
 • neactualizarea autorizației din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
 • neorganizarea activității de prevenire și protecție la nivelul asociației;
 • Nu au fost evaluați factorii de risc biologic la care sunt expuși lucrătorii
 • Lipsa evaluării riscurilor pentru grupuri sensibile la riscuri specifice;/
 • Nu a fost efectuat control medical periodic la scadență.

Distribuie articolul

You May Also Like