Anul acesta avem în județ peste 900 de rentieri agricoli

Distribuie articolul

Renta viageră agricolă este instituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprie-tăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente în scopul concentrării suprafeţelor agricole în ex-ploataţii eficiente impuse de necesitatea modernizării agriculturii României şi compatibilizării aceste-ia cu agricultura din ţările membre ale Uniunii Europene.

Vizarea carnetului de rentier agricol se face la sediul APIA CJ Galati, în perioada 1 martie – 31 au-gust a fiecărui an, prin prezentarea fizică a rentierilor agricoli sau a împuterniciților acestora.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului, renta datorată acestuia pentru anul 2022 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii/transmiterii la oricare Centru judeţean al APIA, până la data limită 15.10.2022, a cererii de moștenitor însoțită anumite de documente justificative.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2022.

Până la data de 30.06.2022 s-au vizat un numar de 904 carnete rentier agricol, cu valoarea de 1.115.466,53 lei.


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns