„Tabere de iarnă gratuite pentru studențești” – Cum să aplici?

Distribuie articolul

Liga Studenților de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță organizarea unor tabere gratuite de iarnă pentru studenți în perioada 10 – 23 februarie. Locurile în tabere sunt alocate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES) universității, proporțional cu numărul de studenți înmatriculați la programe cu frecvență.

Eligibili pentru aceste tabere sunt studenții care sunt înmatriculați la programe de licență, masterat sau doctorat, cu frecvență, și care sunt integraliști, adică au promovat toate examenele din anul anterior de școlarizare și, în cazul studenților din anul I, toate examenele din sesiunea de iarnă. De asemenea, este necesar să nu depășească vârsta de 35 de ani.

Conform metodologiei, există trei categorii principale de beneficiari:

• Cazuri sociale, cum ar fi orfani, copii din plasament familial, romi, absolvenți de liceu din mediul rural și beneficiari de burse sociale. Această categorie poate reprezenta până la 20% din locurile repartizate.
• Studenți cu rezultate deosebite la învățătură sau care au participat la activități culturale, artistice, științifice, sportive sau de voluntariat, reprezentând până la 85% din locurile rămase după alocarea celor pentru cazuri sociale.
• Studenți activi în cadrul Casei de Cultură a Studenților și Federațiilor Studențești, selectați pe baza criteriilor specifice.

Studenții interesați trebuie să completeze și să depună o cerere tip la secretariatele facultăților sau să o transmită prin e-mail sau fax. Cererile trebuie să fie însoțite de documente justificative care să ateste rezultatele deosebite la învățătură, implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea într-o categorie socială specificată. Termenul limită pentru depunerea cererilor va fi anunțat de fiecare facultate și va fi afișat la loc vizibil și, totodată, pe site-ul propriu.

După încheierea perioadei de depunere a cererilor, secretariatele facultăților întocmesc liste cu studenții eligibili. Comisiile de selecție, formate din decan/prodecan, studenți și un reprezentant al organizațiilor studențești, evaluează aplicările candidaților și întocmesc un proces verbal de selecție cu studenții care vor beneficia de locuri în tabere.

Studenții vor avea dreptul să depună contestații în termen de 72 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile vor fi evaluate de comisii separate, iar listele finale cu beneficiarii locurilor de tabără vor fi afișate de facultăți.

Pentru mai multe informații, studenții sunt îndemnați să contacteze secretariatele facultăților lor sau să viziteze site-ul acestora.

Metodologie_tabere_studentesti_2024


Distribuie articolul

You May Also Like