Start pentru noul concurs de directori de școli 2022

Distribuie articolul

60 de posturi de directori de unități de învățământ și 30 de posturi de directori adjuncți vor fi scoase la concurs în județul Galați.

Calendarul concursului

18 ianuarie – Anunțarea concursului. Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere

19-25 ianuarie – Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisa pe platforma informatică dedicată

26-28 ianuarie – Evaluarea dosarelor de înscriere
31 ianuarie – Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
1 februarie – Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică
2-3 februarie – Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
4 februarie – Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
7 februarie – Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise
8 februarie – Repartizarea candidaților pe centre
10-14 februarie – Depunerea de către candidații aflați în carantină sau izolare a documentelor prevăzute la art. 33 alin. (4) sau a declarației pe propria răspundere
17 februarie – Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților
18 februarie – Desfășurarea probei scrise
18 februarie – Afișarea rezultatelor la proba scrisă
18-19 februarie – Depunerea contestațiilor la proba scrisă
21-22 februarie – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
22 februarie – Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
4 martie – Proba scrisă pentru candidații care la data de 15 octombrie 2021 se află în carantina sau izolare
4 martie – Afișarea rezultatelor la proba scrisă
4-5 martie – Depunerea contestațiilor
4-8-martie – Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesita avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie
9-10 martie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
14 martie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
16-25 martie – Desfășurarea probei de interviu
17-29 martie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
29 martie – Afișarea rezultatelor finale ale concursului
30 martie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
31 martie – Validarea rezultatelor finale
4 aprilie – Emiterea deciziilor de numire (cu intrare în vigoare la 19 aprilie 2022)


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns