Sectorul apicol finanțat prin APIA

Distribuie articolul

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 31 iulie 2024 inclusiv, pot depune cererile de plată și documentele doveditoare pentru intervențiile aferente sectorului apicol 2024 din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat. Potrivit unui comunicat al instituției, solicitanții depun o singură cerere de plată la Centrele APIA, direct sau prin intermediul persoanei împuternicite notarial/reprezentantul legal, însoțită de documentele justificative.

Totodată, APIA pune la dispoziția beneficiarilor formularistica și documentația necesare implementării intervențiilor aferente sectorului apicol.

Valoarea sprijinului alocat pentru anul 2024 este de 12.163.260 euro, din care 50% contribuția Uniunii Europene și 50% contribuția României, de la bugetul de stat. Pentru plățile anului 2024, cursul de schimb este stabilit la valoarea de 4,9756 lei.


Distribuie articolul

You May Also Like