Scad unele tarife aplicate de Registrul Comerțului

Distribuie articolul

De luna viitoare sunt instituite noi tarife pentru informaţiile şi documentele eliberate, precum şi pentru serviciile de asistenţă prestate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Noile tarife vor intra în vigoare în data de 20 martie 2024

Astfel, pentru informațiile și documentele eliberate avem:

  • Eliberare certificat constatator = 30 lei
  • Eliberare raport istoric despre o firmă = 250 lei/firmă
  • Eliberare date statistice și informații pentru serii de firme grupate în funcție de un criteriu*) = 9 lei/criteriu/firmă
  • Eliberare de copii certificate = 10 lei + 1,50/ pagină certificate
  • Eliberare de copii = 1,50/pagină copie

Tarife pentru serviciile de asistență prestate de Oficiul Național al Registrului Comerțului prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale:

* Redactarea actului constitutiv inițial/completarea formularului-tip de act constitutiv sau în forma actualizată al persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, redactarea statutului pentru societățile cu răspundere limitată cu asociat unic inițial ori în forma actualizată, a statutului și/sau a contractului de societate inițial sau în forma actualizată pentru persoane juridice, dacă sunt înscrisuri separate, a acordului de constituire a întreprinderilor familiale, ce include procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale = 136,13 lei/act

* Redactarea actului modificator, a actului adițional ori, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaților ori acționarilor, a deciziei consiliului de administrație/asociatului unic privind modificări ale actului constitutiv/statutului/contractului/acordului de constituire referitoare la: sediul social/profesional; denumirea firmei; durata de funcționare; forma juridică; domeniul principal de activitate și activitatea principală; obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu clasificarea activităților din economia națională — CAEN; administratori, împuterniciți, directori, reprezentanți și/sau cenzori; primirea, retragerea de membri sau asociați; majorarea sau reducerea capitalului social ori declararea/modificarea patrimoniului de afectațiune; înființarea sau desființarea de puncte de lucru ori alte sedii secundare; divizare sau fuziune; dizolvare ori lichidare; alte elemente ale actului constitutiv/statutului/contractului de societate/acordului de constituire (date de identificare, participare la profit/beneficii și pierderi, suspendarea sau reluarea activității etc.); actul adițional la acordul de constituire a întreprinderilor familiale =

41,60 lei + 10%/

* Darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistență = 9,08 lei/act


Distribuie articolul

You May Also Like