Recrutare de soldați și gradați la batalioanele gălățene de Infanterie mecanizată și Tancuri

Distribuie articolul

 

 

 

Începând de ieri, 12 februarie, Batalioanele 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” şi  284 Tancuri „Cuza Vodă”, ambele din Galaţi a demarat programul de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru posturile vacante de soldat și gradat profesionist în activitate. După parcurgerea procesului de selecţie, recruţii vor desfăşura programul de formare profesională iniţială în cadrul structurilor gălățene, iar ulterior, vor fi încadraţi pe funcţiile pentru care au optat.

Pentru a putea deveni soldat sau gradat profesionist în activitate într-una dintre aceste structuri militare, candidaţii trebuie să îndeplinească, câteva condiţii:
-să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;
-să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
-să fie absolvent al învăţământului general obligatoriu de 10 clase;
-să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
-să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;
-să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
-să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
-să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunţa la această calitate;
-să fie declarat „Apt” la evaluările/examinările organizate de către centrele zonale de selecţie şi după caz, de către structurile desemnate;
-să fie declarat „Apt” în urma examinării medicale efectuate la unităţile sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
-candidaţii ce îşi exprimă opţiunea pentru posturile vacante în arma auto vor face dovada deţinerii permisului auto în categoria B şi C;
-pentru candidate – să declare în scris că își asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate;
-îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” pune la dispoziţie, în perioada 16 – 18 februarie, intervalul orar 10.00 – 12.00, personal calificat precum şi traseul aplicativ militar omologat pentru antrenament în scopul înţelegerii şi familiarizării cu detaliile tehnice ale acestuia. Pentru informaţii cu privire la lista funcţiilor vacante precum şi graficul de desfăşurare a activităţilor de recrutare, selecţie şi repartizare a candidaţilor, vă stăm la dispoziţie, astfel: Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei”, mun. Galaţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 32, tel. 0725-054.205; Batalionul 284 Tancuri „Cuza Vodă”, mun. Galaţi, str. Crizantemelor, nr. 2, tel. 0745-769.832„, se precizează în comunicatul emis.

 


Distribuie articolul

You May Also Like