Program TEZAUR – ediția Februarie – Martie 2024

Distribuie articolul

Gălățenii pot subscrie din această lună pentru două noi emisiuni de titluri de stat cu scadenţe la 1, respectiv 3 ani şi dobânzi anuale de 6,00% şi 6,75%. Veniturile aferente sunt neimpozabile.

Titlurile de stat se pot cumpăra de către toate persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi la momentul subscrierii, de la orice subunitate poştală din reţeaua C.N. „Poşta Română” – S.A.

Titlurile de stat sunt în forma dematerializată şi au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune.

Subscrierea prin intermediul subunităţilor poştale ale C.N. „Poşta Română” – S.A. poate fi realizată de investitor la orice sediu sau prin împuternicit la sediul unei singure subunităţi poştale, din reţeaua C.N. „Poşta Română” – S.A., selectată de către acesta, unde împuternicitul depune procura în original.

Prin subunităţile poştale, titlurile de stat pot fi cumpărate astfel:

• până pe 6 martie 2024, prin reţeaua de oficii poştale ale Companiei, din mediul rural;

• până pe 7 martie 2024, din oficiile poştale din mediul urban.

Nu există o sumă maximă care poate fi investită de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri de anulare în perioada de subscriere. Ulterior, subscrierile sunt definitive şi nu mai pot fi eliminate.

Titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur pot fi transferabile şi se pot răscumpăra în avans, precizează Poşta Română.


Distribuie articolul

You May Also Like