Profesorii sancționați disciplinar, excluși 7 ani din școli

Distribuie articolul

În conformitate cu modificările recente aduse în legislația educațională din România, profesorii, educatorii și învățătorii cărora li se desface contractul de muncă pe motive disciplinare nu vor mai putea să se reangajeze în școli timp de șapte ani școlari. Această schimbare reprezintă o extindere considerabilă a perioadei de excludere, care anterior era de doar 12 luni.

Legea 198/2023 reglementează aceste schimbări și detaliază abaterile disciplinare care pot duce la sancțiunea de desfacere a contractului de muncă. Printre acestea se numără violența fizică sau verbală împotriva elevilor sau colegilor, punerea în pericol a sănătății sau integrității fizice ori psihice a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, manifestarea convingerilor politice și prozelitismul religios în spațiul școlar, desfășurarea meditațiilor cu elevii de la propria clasă, încălcarea legilor și normelor statutului profesiei, precum și faptele care aduc atingere imaginii sau demnității elevilor și familiilor acestora ori prejudiciază onoarea și prestigiul unității de învățământ.

Treptele de sancțiune pentru abaterile disciplinare, în funcție de gravitate, includ avertismentul scris, reducerea salariului de bază cu până la 15% pe o perioadă de 1-6 luni, suspendarea pe o perioadă de până la 3 ani a dreptului de înscriere la concursuri pentru obținerea gradației de merit sau ocuparea unor funcții de conducere, de îndrumare și control, sau a unor funcții didactice superioare, și desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.


Distribuie articolul

You May Also Like